Tips

बारम्बार एकै किसिमको सोचाई आउँछ, ओसिडी (Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)) पो भएको छ कि ?

आत्महत्या OCD भित्र पर्दैन तर आत्महत्याको बिचार कहिलेकाहिँ आउन सक्छ वा कहिलेकाहिँ मर्दिउ कि जस्तो सबैलाइ आउन सक्छ ।

Back To Top